PRESENTACIÓ 

L'edició original en esperanto de Volapuk en deu lliçons d'André Cherpillod es va publicar el 2016 a l'editorial La Blanchetière. La traducció al català que ara presentem es va publicar per primera vegada l'any 2022 en aquest web, i el 2023 en format paper a l'editorial Kratero.

Tot i que hem procurat respectar al màxim el text original, hem adaptat algunes parts atenent a les particularitats del públic català quan ho hem considerat necessari, especialment pel que fa a les indicacions de pronúncia de la lliçó preliminar.

Agraïm enormement al cifal Hermann Philipps i al vicifal Daniil Morozof llur inestimable ajuda durant la confecció d'aquesta traducció. Gràcies a ells s'han pogut traduir algunes parts dificultoses i s'han corregit certes errades (no gaires) que presentava el text original.

Feu clic aquí si voleu comprar el curs en la seva edició en paper, o aquí si preferiu descarregar-lo de fran .