Hüm Volapüka

Himne del volapuk

Sumobsöd svistama stäni!

Neflenami obs hetobs.

Dakipobsöd ga baläli!

Volapüki beyubobs.

Vokädobsöd ko cifal:

Menefe bal, püki bal!”


Kis okanon-li plu svistön

Lölika vola menis?

Kis plu ogudükumon-li?

Ka pük bal onas stadis?

Klu vokädobsöd bu val:

Menefe bal, püki bal!”


Cifal püka ga lifomös!

Lifonsös slopans ona!

Volapük ai floronös,

E spiked jönik ona!

Klu tonosös love tal:

Menefe bal, püki bal!”

Agafem l'estendard de la fraternitat!

Odiem l'enemistat.

Conservem la unitat!

Celebrem junts el volapuk.

Exclamem amb el descobridor:

«Una llengua per a una humanitat!»


Què pot agermanar més

Els homes d'arreu del món?

Què millorarà més

Que una llengua els seus estats?

Així doncs, anunciem pel món:

«Una llengua per a una humanitat!»


Visca el descobridor de l'idioma!

Visca els seus adeptes!

Que la llengua mundial floreixi sempre,

I la seva bella divisa!

Soni, doncs, per tota la terra:

«Una llengua per a una humanitat!»

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more