Recursos útils

Articles

  • El volapük a Espanya, article de Roberto Garvía per a Kataluna Esperantisto, núm 370, desembre 2021.
  • Volapük, article de l'Enciclopèdia Catalana.

Altres llengües construïdes d'interès