Recursos útils

  • Grup «Volapük» a Facebook, on es desenvolupa l'activitat principal del moviment volapukista en l'actualitat.
  • Grup de volapuk a Reddit.
  • Mekavapükav, web en volapuk amb informació abundant sobre l'idioma i diversos recursos.
  • Volapükanef, web d'Oleg Temerov amb recursos en diversos idiomes, entre ells el català.
  • Volapük.com, web de l'antiga Flenef Bevünetik Volapüka.
  • Volapük Paspiköl, sèrie de vídeos en volapuk per Igor Wasilewski, a Youtube.
  • Vög Volapüka, revista de la Sog Bevünetik Volapüka. Col·lecció en pdf a Internet Archive.
  • Vükiped, la Viquipèdia en volapuk.

Articles

  • El volapük a Espanya, article de Roberto Garvía per a Kataluna Esperantisto, núm 370, desembre 2021.
  • Volapük, article de l'Enciclopèdia Catalana.

Altres llengües construïdes d'interès