DESENA LLIÇÓ

Gramàtica: interjeccions.

Prefixos: be-, da-, fa-, fi-, mi-.

Vocabulari: la vida social.

Exercicis.

Text: Hibäldikan.

Fragment literari: Fey (fi).

Fragment literari: Hüm Volapüka.

I. Gramàtica.

INTERJECCIONS

§ 65. — Les principals interjeccions autònomes són: adyö, adéu; ag, ai (sorpresa, lament); ekö, guaita; ö, eh; vi, ai (plany); vö, exacte; yö, hurra. Generalment, les interjeccions van seguides d'un signe d'exclamació.


II. Prefixos.

be- fa transitius els verbs intransitius: golön su veg, anar pel camíbegolön vegi, recórrer el camí; eslipom in bed, ha dormit  en un llit ebeslipom bedi, "ha dormit (en) un llit".

També canvia la categoria de l'objecte: tifön bosi, robar una cosabetifön eki, robar a algú; planön bimi, plantar un arbrebeplanön belili, plantar un turó.

da- indica grau superior a le-: binön, ésserdabinön, existir; lefat, avidalefat, besavi; tuvön, trobardatuvön, descobrir, inventar.

fa- indica absència: binön, ésserfabinön, ésser absent.

fi- significa «fins al final»: fidön, menjarfifidön, menjar del tot; penön, escriurefipenön, acabar d'escriure.

mi- indica acció realitzada malament o erròniament: kondötön, comportar-se mikondötön, comportar-se malament.


III. Vocabulari.

La vida social. — Lif sogik.

nolav

lekan

rel

glüg

kultan

katulik

tem

protästan

yudan

rabinan

sogädim

gität

komip

krig

milit

vaf

limun

lon

püd

sepül

slop


stim

vim

zun

bidäd

dalabot

dustod

penedamäk

reg

stajon

stän

tat

ted

zäl

fümik

jaludik

leigik

libik

nämädik

nedöfik

neflagiälik

pleidik

vobedik

benedön

benovipön

blunedön

ciència

art

religió

església

capellà

catòlic

temple

protestant

jueu

rabí

socialisme

dret

batalla

guerra

exèrcit

arma

almoina

llei

pau

tomba

qualitat de membre o

soci

honor

humor

enuig

raça

propietat, possessió

indústria

segell

rei

estació

estendard

estat

comerç

festa

cert, segur

gelós

igual

lliure

poderós, potent

perfecte

modest

orgullós

efectiu

beneir

felicitar

batejar

sünagog

slam

mascid

bib

gospul

kuraan

Godinoam

bolit

katädim

kobädim

breikön

büadön

cödön

dagetön

dajonön

dalabön

danön

danüdön

dälön

dugön

dulön

gaenön

galedön

getön

jäfön

jedön

jinön

jütön

kondanön

mafön

mofön

muadön

nofülön

nosikön

pidön

plekön

plonön

savön

sedön

sinön

stebön

vunön

vüdön

nendoto

ot

sevabo

sinagoga

islam

mesquita

Bíblia (nom propi)

Evangeli

Alcorà

ateisme (nom comú)

política

capitalisme

comunisme

trencar

decretar

jutjar

adquirir

presentar

posseir

agrair

ballar, dansar

autoritzar

conduir, guiar

durar

guanyar

guardar

rebre

ocupar-se

llençar

semblar

disparar

condemnar

mesurar

menar

divertir

ofendre

cessar

lamentar

resar

queixar-se

salvar

enviar

pecar

restar, romandre

ferir

convidar, invitar

sens dubte

mateix

és a dir, això és


IV. Exercicis.

Traduïu les següents paraules: Nets-Pebalöl, yufan, brekö!, fümiko, cödal, Frikopan, sekü, slaman, glidö!, dani ladöfik!, rabinal, slopan, stimik.

Formeu les següents paraules: Estats Units d'Amèrica, exrei, de cap manera, llengua auxiliar, conductor, ferida, industrial (subst.), reenviar, amb l'ajuda de, fer ais, afanya't!, felicitats!

TRADUÏU DEL VOLAPUK

1. Els “Deadanöp ela 'Sinera'” e “Buk stunidotas” binons poedots Katalonänapükik. — 2. Els “Hiel 'Bearn' ü sälun pupas” e “Lok pebreiköl” binons lekoneds tel Katalonänapükik. — 3. Volapüka-kongred valemik kilid päjenükon in 'Paris' ün gustul yela 1889. — 4. Eglidom büä emogolom. — 5. Lifoy no ad fidön, ab fidoy ad lifön. — 6. Cils äbinons-li pö zäl et? Si! elogob onis.

TRADUÏU AL VOLAPUK

1. En l'idioma volapuk hi veiem la futura llengua del món sencer. — 2. A l'home que ha pecat sense voler, Déu el perdona fàcilment. — 3. Havent trobat una poma, me la vaig menjar. — 4. Em va agradar perquè (degut al fet que) estava nua. — 5. Doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu.

6. Encara feia calor, tot i que el sol ja era baix. — 7. És molt crèdul: fins i tot les coses més increïbles que li diu la gent més poc creïble (no creïble), se les creu a l'instant. — 8. Dóna'm aquest bonic llibre de contes. — 9. El llac dels cignes.

SOLUCIONS

Traduccions: Nacions Unides, ajudant, crac!, segurament, jutge, africà, a conseqüència de, musulmà, hola, moltes gràcies, gran rabí, membre (individu), estimat.

Paraules: Tats-Pebalöl Meropa ü Lamerikän, läxreg, lenö!, yufapük, dugan, vun, dustodan, dönusedön, yufü, viön, vifö!, benovipö!

Traducció del volapuk: Cementiri de Sinera i Llibre de meravelles són uns poemes en català. — 2. Bearn o la sala de les nines i Mirall trencat són dues novel·les en català. — 3. El tercer Congrés Universal de Volapuk va tenir lloc a París en agost de 1889. — 4. Va saludar abans d'anar-se'n. — 5. No es viu per menjar, sinó que es menja per viure. — 6. Els nens són en aquella festa? Sí, jo els hi he vist.

Traducció al volapuk: 1. Küipobs püki “Volapük” püki fütürik vola lölik. — 2. Mene nendesino esinöle God pardom fasiliko. — 3. Etuvölo podi, efidob oni. — 4. Äplitof obi, medä änüdof. — 5. Givolsöd ele 'Cæsar' utosi, kelos duton lü 'Cæsar', e Gode utosi, kelos duton lü God.

6. Nog ävamos, toä sol ya ädonon. — 7. Binom vemo kredälik: kredom igo dinis nekredovikün, kelis mens nekredabik konons ome. — 8. Givolös obe märabuki jönik et. — 9. Svanalak.


V. Text.

Hibäldikan.

Ün poszedel latafluküpik, man bäldik gudiko peklotöl, ädoniovegom nevifiko ve süt; äjinos, das ägegolom lomio de spat; ibä snabajuks omik, kels ädutons lü vogäd pasetik, äbinons püfiks.

Bambudastafi lunik labü gnob goldik äpolom dis brad; me logs dofik oka, in kels yun lölik ipasetiköl äjinon edakipön oki, e kels ätaädons bisariko ta herem nifavietik oma, älogom takediko ziöpio u donio lü zif, kel in voal soarasola ätopon fo om.

Äjinom tio binön foginan, ibä te nemödikans beigolanas äglidons omi, do öman nenvilädo pämüton ad logön ini logs fefik at.

El vell. Un vespre de final de tardor, un home vell i ben vestit baixava lentament pel carrer.

A jutjar per la pols que cobria les seves sabates amb sivella, passades de moda, tornava a casa després de donar un tomb.

Sota el braç duia un llarg bastó de bambú amb el puny daurat. Els seus ulls obscurs, en els quals semblava haver-se refugiat tota la joventut perduda, contrastaven estranyament amb els seus cabells blancs com la neu. Mirava tranquil·lament al seu voltant o cap a la ciutat, envoltada pels vapors del sol que ja declinava.

Semblava gairebé un foraster, perquè només uns pocs transeünts el saludaven, tot i que molts sentien la irresistible curiositat de mirar aquells ulls tan greus.

Nota. Text de l'escriptor alemany Theodor Storm, considerat una de les figures més importants del realisme alemany. Traducció al volapuk de Johann Schmidt, amb correccions de Daniil Morozov. La traducció al català és nostra.


VI. Fragment literari.

Fey (fin)

Leson, kel älogom, das se mud ofik pärlats e diamains aniks äsegolons, äbegom ofe ad sagön ome, kiöpao atos äkömon. Äkonof ome ventüri lölik oka. Leson ävätälom, das fäg et ofa älabon völadi gretikum, ka val, keli kanoyöv givön as jigamagivot jibaonüle votik. Ädugom ofi lü ledom rega: fat okik, kö ämatikom ko of.

Ab dö sör ofik kanobs sagön, das ävedof so hetabik, das mot lönik ofa ämomofof ofi; e jipul neläbik, äzigolölo mödiko, e no ätuvölo eki, kel ävilon getedön ofi, ädeadof suniko in spadül seimik fota.


La fada (fi)

El fill del rei, que va veure que de la boca li sortien algunes perles i diamants, li va demanar que li expliqués a què treia cap tot allò. Ella li va relatar tota la seva aventura. El fill del rei va considerar que un do com aquell valia més que tot el que es pogués donar com a dot a una altra, la va dur al palau del rei, el seu pare, i s'hi va casar.

Quant a la seva germana cal dir, però, que es va fer odiar tant que la seva pròpia mare la va fer fora de casa, i la desgraciada, després d'haver corregut molt sense trobar ningú que la volgués a casa seva, se'n va anar a morir en un racó del bosc.


VII. Fragment literari addicional.

Hüm Volapüka


Sumobsöd svistama stäni!

Neflenami obs hetobs.

Dakipobsöd ga baläli!

Volapüki beyubobs.

Vokädobsöd ko cifal:

Menefe bal, püki bal!”


Kis okanon-li plu svistön

Lölika vola menis?

Kis plu ogudükumon-li,

Ka pük bal onas stadis?

Klu vokädobsöd bu val:

Menefe bal, püki bal!”


Cifal püka ga lifomös!

Lifonsös slopans ona!

Volapük ai floronös,

E spiked jönik ona!

Klu tonosös love tal:

Menefe bal, püki bal!”

Himne del volapuk


Prenguem l'estendard de la fraternitat!

Odiem l'enemistat.

Conservem la unitat!

Celebrem junts el volapuk.

Exclamem amb el descobridor:

«Una llengua per a una humanitat!»


Què pot agermanar més

Els homes d'arreu del món?

Què millorarà més

Que una llengua els seus estats?

Així doncs, anunciem pel món:

«Una llengua per a una humanitat!»


Visca el descobridor de l'idioma!

Visca els seus adeptes!

Que la llengua mundial floreixi sempre,

I la seva bella divisa!

Soni, doncs, per tota la terra:

«Una llengua per a una humanitat!»

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more