Fat Obas

Parenostre

O Fat obas, kel binol in süls! Nem olik pasaludükonöd! Regän ola kömonöd! Vil olik jenonöd!, äsä in sül, i su tal!

Givolös obes adelo bodi aldelik obsik! E pardolös obes döbotis obsik, äsä i obs pardobs utanes, kels edöbons kol obs. E no blufodolös obis, ab livükolös obis de bad!

So binosös!

Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom; vingui a nosaltres el vostre regne; faci's la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui; i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors; i no permeteu que nosaltres caiguem en temptació; ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.